Bibliografie

Exporteer 251 resultaten:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Het onderbroken ritme: opvoeding en onderwijs in een gefragmenteerde samenleving, C.J.M. Schuyt , 2de Ph. Kohnstamm-lezing, Amsterdam, p.32, (2001)
Onderzoek naar burgerlijke ongehoorzaamheid: RAIO-congres, van Dongen, Y., C.J.M. Schuyt, and de Wilde H. , 28 oktober 1982, Zutphen, p.212, (1982)
Ongeregeldheden, C.J.M. Schuyt , 11-6-1982, Alphen aan de Rijn, p.50, (1982)
Ongeregeldheden.: naar een theorie van wetgeving in de verzorgingsstaat, C.J.M. Schuyt , Leiden, p.50, (1982)
Op academisch niveau: scholing en vorming in een gedifferentieerd stelsel van hoger en wetenschappelijk onderwijs, C.J.M. Schuyt , Openingsrede Academisch Jaar KU Nijmegen, (1998)
Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat, C.J.M. Schuyt , Leiden, p.370, (1991)
De open samenleving en haar vrienden: in discussie met Jan Glastra van Loon, C.J.M. Schuyt, de Vries Chr., and Glastra van Loon J. F. , Amsterdam/Meppel, p.272, (1995)
Het optimisme der onmatigen, C.J.M. Schuyt , Volkskrant (8-10-1988), (1988)
Over de ervaring, C.J.M. Schuyt , De Gids, Issue 7,8,9, p. 964 - 968, (2007)
Over het recht om wij te zeggen, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, (2009)

Pagina's