U bent hier

Wetenschappelijk

1976-nu
medeoprichter en thans lid adviesraad tijdschrift Beleid en Maatschappij.

1978-1980
co-editor European Yearbook Law and Sociology.
1978-1986
lid Advisory Board Law and Social Review.
1978-1982
lid Advisory Board British Journal of Law and Society.
1987-2007
medeoprichter en fellow van onderzoeksschool Amsterdam School of Social Research (ASSR).
1988-2005
redactielid tijdschrift voor strafrecht Delikt en Delinkwent.
1991-1992
visiting scholar Netherland Institute of Advanced Studies (NAS), Wassenaar.
1991-nu
lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW); hierbij lid commissie Ethiek en Wetenschap van de KNAW;
voorzitter LOWI, Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, KNAW (tot 1-12-2014).
1994-2002
lid Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW (van 1998-2002, lid dagelijks bestuur SWR).
1998-2006
voorzitter wetenschappelijke begeleidingscommissie NIOD.
1998-nu
lid Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem.
1999-2006
redactielid tijdschrift Mens en Maatschappij (sociologie).
2000-nu
buitenlands lid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten.

Daarnaast lid van incidentele commissies (o.a. visitatiecommissie rechtsgeleerdheid, Sociaal-Wetenschappelijke Raad, NWO-Spinoza-commissie (3 jaar), NWO-beoordelingscommissies).