U bent hier

Print

In de loop der jaren gaf Kees Schuyt regelmatig interviews aan kranten en tijdschriften. Daarnaast verscheen het boek -met daarin 'essays voor Kees Schuyt'- Macht en Verantwoordelijkheid (lees het hele boek online), ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam. Een groot deel van zijn promovendi leverde hieraan een bijdrage.

Een kleine selectie:

Interviews
Het aanzien van de politiek, Groene Amsterdammer (2002)
De waarde van het niettemin, Groene Amsterdammer (2006)
Gesprek met prof.dr.mr. Kees Schuyt, De Roerom, (2010)
Wetenschapsfraude veroorzaakt door blinde ambitie, Folia (2012)
Betekenis zoeken in een wereld vol absurditeit, de Groene (Sept 2014)
Cleveringa was meer dan een held voor één dag, Leidse Universiteit (Jan 2019)

Recencies Boeken
1950 Welvaart in Zwart-Wit (co-auteur Ed Taverne)
Historisch Nieuwsblad(2000), P.W. Klein, 1950 Welvaart in Zwart-Wit

Steunberen van de samenleving
NRC Handelsblad (2006), Folkert Jensma, Moraliseren kun je leren  

Over het recht om wij te zeggen
Athenaeum (2009), Rogier van Reekum, Uiterst pragmatisch is wel eens verfrissend

NRC Handelsblad (2010), Alexander Rinnooy Kan, Hoe moeten we het Hollandse grimmige humeur weer keren?

Het spoor terug; J.B. Charles/W.H. Nagel
Literair Nederland (2012), Machiel Jansen, Het spoor terug; J.B. Charles/W.H. Nagel