U bent hier

RU Utrecht

1990-1991

08-02-1991 G.J. KronjeeVeranderingen in de levenscyclus, demografische veroudering en collectieve sociale uitgaven (samen met D.J. van de Kaa), (thans senior-staflid WRR).

01-11-1991 M.M. Kommer, De gevangenis als werkplek (thans coordinator strategieontwikkeling bij het ministerie van Justitie).

01-11-1991 mw. L.E. de Groot-van Leeuwen, De rechtelijke macht in Nederland: samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur (aio-project), (thans hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen).

09-12-1991 J.G. Vos, Recht hebben en recht krijgen: een studie over beleidsvrijheid, niet-gebruik van rechten en verantwoord ambtelijk handelen (copromotor G. B. M. Engbersen), (thans zelfstandig adviseur).