U bent hier

UVA Amsterdam

1991-2012

23-10-1992 W.G. J. DuyvendakThe Power of Politics: New Social Movements in an Old Polity: France 1965-1989 (aio-project, samen met H.P. Kriesi, Universiteit van Geneve), (thans hoogleraar UvA).

23-10-1992 R. Koopmans, Democracy from Below: New Social Movements and the Political System in West Germany (aio-project, samen met H.P. Kriesi, Universiteit van Geneve), (thans hoogleraar Wissenschafts-zentrum Berlin).

12-10-1993 mw. M. Trappenburg, Soorten van gelijk: medisch-etische discussies in Nederland (aio-project, proefschrift Leiden, samen met W. J. Witteveen), (thans buitengewoon hoogleraar EUR, UHD UU).

28-10-1993 I. de Haan, Zelfbestuur en staatsbeheer: het politieke debat over burgerschap en rechtstaat in de twintigste eeuw (aio-project, samen met S. Stuurman), (thans hoogleraar UU).

04-11-1993 J.C.J Boutellier, Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur (thans directeur Verwey-Jonker Instituut, buitengewoon hoogleraar VU).

12-11-1993 M. Bussemaker, Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat (aio-project, samen met J. Dronkers), 

19-11-1993 mw. H. te Grotehuis, Bijstandskinderen. Opgroeien aan de rand van de verzorgingsstaat (aio-project, samen met J. Dronkers), (thans directeur provinciaal bestuur Zwolle).

13-01-1995 mw. W.J. Jacobs, Klagers en veelklagers bij de Nationale ombudsman (medewerker Nationale Ombudsman, thans gepensioneerd).

15-04-1997 T. Dessewffy, The Seduction of Communism (aio-project), (thans onder meer senior-staflid Loránd Eötvös University Budapest, Hungary).

28-05-1997 mw. M.E. van Schendelen, Natuur en ruimtelijke ordening in Nederland: een symbiotische relatie (samen met H. van der Cammen), (ex-gedeputeerde provincie Noord-Holland, thans zelfstandig adviseur).

29-05-1997 mw. S. van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is: vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970 (oio-project, proefschrift Groningen, samen met G.J. Dorleyn), (thans UD Groningen).

01-12-1997 R.J.J. Vlek, Inactieven in actie: belangenstrijd en belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden in de Nederlandse politiek 1974-1994 (copromotor M. Krätke), (thans wetenschappelijk onderzoeker UWV).

22-01-1998 Tsj. E. Swierstra, De sofocratische verleiding: het ondemocratisch karakter van een aantal moderne realiteitsconcepten (proefschrift Groningen, samen met L.W. Nauta), (thans UHD TU Twente).

02-03-1998 mw. T.V. Blokland-Potters, Wat stadsbewoners bindt: sociale relaties in een achterstandswijk (aio-project, KNAW-fellow), (thans o.a. bijzonder hoogleraar EUR).

03-06-1998 mw. I.E. de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap: vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1871-1919 (samen met H. Blom), (stafmedewerker RUG).

04-09-1998 mw. M.R.P. van San, Stelen en steken: delinquent gedrag door  jongens in Nederland (aio-project, A. de Regt, copromotor), (thans UD EUR).

19-11-1998 mw. E.A.F. Eydems, Werken voor weinig: loyaliteit en uitkeringsnijd onder laag betaalde werkenden.

09-12-1998 M.J.S.M. van der Meer, Vaklieden en werkzekerheid:kansen en rechten van insiders en outsiders op de arbeidsmarkt in de bouwnijverheid (samen met J. Visser), (thans UD UvA).

10-12-1998 mw. O.M.L. Verhaar, Recht doen aan pluriformiteit als politieke opgave: het Nederlandse debat over voorkeursbehandeling in het licht van de filosofische discussie over rechtvaardigheid en burgerschap (aio-project, proefschrift VU, samen met mw. J.G.M de Bruyn), (thans staflid Commissie Gelijke Behandeling).

09-04-1999 mw. E. Smolenaars, Plusminus 65, de sociale diversteit van pensioengerechtigde leeftijden en 'ouderdom' (aio-project, proefschrift KUB, samen met J.A.M. Berghman, Universiteit van Antwerpen), (thans zelfstandig onderzoekbureau, freelance journalist).

22-04-1999 mw. D.G. Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens: aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945 (NWO-oio-project, samen met J. Goudsblom), (thans UD EUR).

23-06-1999 K. Nagtegaal, Wittgenstein en Giddens: een institutionele handelingstheorie gefundeerd op de latere filosofie van Wittgenstein (thans lerarenopleiding Groningen).

21-10-1999 R. Gabriëls, Intellectuelen in Nederland (proefschrift RU Utrecht, samen met L.W. Nauta en A. de Ruyter), (thans UD Maastricht).

16-03-2000 mw. H.I.M. Coppens, Drama op school: de invoering van een nieuw vak in het Nederlands voortgezet onderwijs (samen met R.L. Erenstein), (thans lerarenopleiding RUL).

15-03-2001 mw. B.M. van Balen, Vrouwen in de wetenschappelijke arena: sociale sluiting in de universteit (co-promotor A.E.M. van Vianen), (thans directeur welzijnsstichting).

05-06-2001 P.T. de Beer, Over werken in de postindustriële samenleving (samen met J. Hartog), (thans hoogleraar UvA).

15-09-2001 E.H. Vermeulen, Een proeve van leven: praten en beslissen over extreem te vroeg geboren kinderen (aio-project, samen met S. van der Geest), (thans staflid WRR).

24-02-2005 J.S. Timmer, Politiegeweld:geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland (proefschrift VU, samen met J. N. Naeyé), (thans UHD VU, lector Hogeschool Windesheim).

28-11-2006 D. Scheele, Doelmatigheid in de rechtshuishouding (samen met J. Theeuwes), (thans staflid WRR).

16-01-2007 R.F.J. Spaaij, Understanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European Football Clubs (aio-project, samen met R. Stokvis), (thans wetenschappelijk onderzoeker, The University of Melbourne).

27-9-2012 M.Jager-Vreugdenhil, Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de praktijk in de buurten, mantelzorgrelaties en de kerken (samen met R.Kuiper)