U bent hier

Werkkringen

1966-1967
student-assistent Leiden.
1967-1971
wetenschappelijk medewerker rechtssociologie en criminologie Rijksuniversiteit Leiden.
1971-1972
graduate student te Berkeley, Boalt Hall, Law Faculty (Law and Society).
1972-1980
lector en vanaf 1974 hoogleraar rechtssociologie Katholieke Universiteit Nijmegen.
1980-1990
hoogleraar empirische sociologie Rijksuniversiteit Leiden (Van Heek-leerstoel), vanaf 1983 gecombineerd met leerstoel rechtssociologie juridische faculteit Leiden.
1983
visiting professor University of Texas, Institute of Peirce Studies, Lubbock.
1990-1991
wegens opheffing studierichting sociologie te Leiden: hoogleraar te Utrecht.
1991-2007
hoogleraar sociologie, in het bijzonder de bestudering van actuele maatschappelijke vraagstukken (toegepaste sociologie), Universiteit van Amsterdam; vanaf 1 januari 2005 op persoonlijke titel (nul-aanstelling).
2005-2012
lid Raad van State.
2006-2007
bijzonder hoogleraar, Cleveringa-leerstoel, Universiteit Leiden.

Kees Schuyt schreef van 1989 tot 2005 een tweewekelijkse column in De Volkskrant en publiceerde daaruit enkele bundels o.a. De zittende klasse(1991), De ideeënkliniek (1995), Het raadsel der studeerbaarheid(1998) en De stuifzandsamenleving (2005).